Η Φεραντουέλ (FERADUEL) είναι μια κλασική ποικιλία αμυγδαλιάς που χρησιμοποιείται κυρίως ως επικονιάστρια ποικιλία.

Προέρχεται από το ερευνητικό πρόγραμμα του Γαλλικού Ινστιτούτου βελτίωσης ποικιλιών INRA.

Το δέντρο έχει πλαγιόκλαδη συμπεριφορά και έντονη πλάγια βλάστηση. Έχει έντονη λαιμαργία σε αρδευόμενες περιοχές και μέση λαιμαργία σε ξηρικές περιοχές.

Η Φεραντουέλ έχει όψιμη ανθοφορία (σε σχέση με τις κλασικές ποικιλίες) και δεν είναι αυτογόνιμη. Επίσης παρουσιάζει ένα βαθμό ανθεκτικότητας στο ψύχος.

Ο καρπός έχει σκληρό κέλυφοςμακρύ και φαρδύ σχήμα.

Η απόδοσης της ψίχας είναι 26-28% και δεν παρουσιάζει «διπλά». Ωριμάζει σχετικά όψιμα και σε αρδευόμενα χωράφια έχει καλές αποδόσεις. Η Φεραντουέλ παρουσιάζει παρενιαυτοφορία.

GF677 – miragreen  σποροφυτα