Δέντρο μετρίων διαστάσεων που αναπτύσσεται πολύ καλά σε όλα τα εδάφη.

Από τα πιο όμορφα δέντρα λόγω των γυαλιστερών φύλλων του και των ωραίων καρπών του.

Η ποικιλία καραλιόκ ή ρώσικος ή σοκολάτα έχει καρπό σκούρης σάρκας που είναι γλυκός από την συγκομιδή και παραμένει έτσι για πολλούς μήνες.  

*τα καρποφόρα δέντρα διατίθενται γυμνόριζα και κλαδεμένα σε ύψος 1,20 μέτρα για ευκολία μεταφοράς*