Ο καρπός της έχει απολύτως τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της Golden Delicious. Αποτελεί κλώνο της Golden Delicious, που έχει απαλλαγεί από ιώσεις και επιλέχτηκε στην Ελβετία. Καλλιεργείται πάρα πολύ στην Ολλανδία.