Είναι μια νέα ποικιλία της οικογένειας GALA  που έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πιο έντονα κόκκινο χρώμα που την κάνει κατάλληλη και για περιοχές με προβλήματα στον χρωματισμό. Επίσης έχει υψηλή και πιο σταθερή παραγωγή σε σχέση με τα υπόλοιπες ποικιλίες της οικογένειας. Έχει το πλεονέκτημα ότι οι καρποί ωριμάζουν ομοιόμορφα οπότε είναι δυνατόν να γίνει συγκομιδή και σε ένα χέρι.