Πολύ παραγωγική και ζωηρή λευκόσαρκη ποικιλία. Σχηματίζει μεγάλους ελλειψοειδείς καρπούς, που έχουν κίτρινη – πρασινωπή επιδερμίδα με κόκκινο στο 70 – 90% της επιφάνειάς της και λευκή σάρκα με κόκκινες ραβδώσεις. Η σάρκα είναι ιδιαίτερα χυμώδης και γλυκιά