• Δημιουργός: Πανεπιστήμιο Μπολόνια
 • Δικαιοπάροχος: C.R.P.V
 • Ωρίμανση: Μαζί με την Τίρυνθος
 • Τύπος δένδρου: Ζωηρό
 • Ανθοφορία: Υψηλή
 • Επικονιαστές: Αυτογόνιμη, προτεινόμενοι επικονιαστές Carmen, Sweet Cot, Silver Cot
 • Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
 • Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό-στρογγυλό
 • Καρπόδεση: Πολύ γρήγορη
 • Μέγεθος: 80γρ
 • Brix: 16/18
 • Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα έως 5-25%
 • Ποικιλία με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για την εποχή ωρίμανσης. Σφιχτή σάρκα, πολύ καλό μέγεθος. Πολύ υψηλή παραγωγικότητα. Η πιο ανθεκτική ποικιλία στον ιό της Σάρκας.