Η εταιρία “Vita Plant” με έδρα τα Μονόσπιτα Νάουσας στην Ελλάδα, παράγει κι εμπορεύεται οπωροφόρα και δασικά δενδρύλλια όλων των ειδών και όλων των προδιαγραφών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. αδείας παραγωγής 43Α, εμπορίας 46Δ, ΚΕΠΠΥΕΛ Αλεξάνδρειας).

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας δενδρυλλίων από το 1970 και προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια προϊόντα άριστης ποιότητας τόσο στον Ελλαδικό όσο και στο χώρο των Βαλκανίων. Συνεργαζόμαστε με μεγάλους Ευρωπαϊκούς οίκους του τομέα και ακολουθούμε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της δενδροκομίας και της τεχνολογίας των φυτωρίων.