Καρπός μεγάλου μεγέθους με στενόμακρο σχήμα, σφιχτός, γλυκός και χυμώδης. Χρώμα φλοιού μπλε και σάρκας κίτρινο. Ημερομηνία ωρίμανσης: 25/8 – 10/9.