Καρπός μεσαίου μεγέθους, αφράτος, ελαφρά στυφός. Καταναλώνεται ψητός ωμός και σε γλυκά.